• کمک می کند ما تمایلات ناخودآگاه خود را قبل از اینکه به عادتهای خودویرانگر و محکوم به شکست تبدیل شوند شناسایی کنیم تا اینکه بتوانیم از پیامدهای غم انگیز و فاجعه بار آن عادتها اجتناب کنیم
  • به عنوان سیستم هشدار دهنده ی زودهنگام نسبت به رفتارهای آسیب زننده شخصیتی عمل کند و به ما رخصت می دهد تا در مورد آنها کاری کنیم قبل از اینکه در الگوهای ناسالم به دام بیفتیم
  • اگر نگرش ها و رفتارهای ما، پیامدهای غم انگیز و فاجعه بار بالقوه ای نداشتند، لزومی به خودشناسی نبود
  • نگرش ها و اعمال ما همیشه حاوی پیامدهایی هستند که بعضی از آنها می توانند در کل زندگی ما تأثیرگذار باشند
  • ما بدون خودشناسی، ممکن است انتخابهایی کنیم که به نتایج فاجعه آمیزی منجر شوند
  • بدون شناخت انگیزه ها و عدم کنترل بر رفتارهای خودمان، ما می توانیم کارهای آسیب رسانی به خودمان و اطرافیانمان و حتی در مورد کسانی که هنوز آنها را ندیده ایم
  • این جا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *