دکتر سید مصطفی عبداللهی

دکتر سید مصطفی عبداللهی 

دکترای تخصصی روان شناسی سلامت

پُست دکترای پزشکی روان تنی و روان درمانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاور و مدرس دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

عضو انجمن روانشناسی ایران

دکتر سید مصطفی عبداللهی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید
بعدازظهر یکشنبه، دوشنبه و پنجشنبه

۳۶۲۶۰۴۳۷ | ۳۱۳۱۵۳۷۹ | ۳۱۳۱۵۳۸۲

——————————————————————–

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید
صبح ها شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۳۲۶۸۷۶۳۲ | ۳۲۶۸۷۶۳۱ | ۳۲۶۸۷۶۳۰

حیطه فعالیت

√ روان درمانگر بیماری های روان تنی

روان درمانگر تخصصی اعتیاد

سکس تراپیست و ارتقای سلامت جنسی

مربـی سبک زندگی خردمندانه

مشاور انتخـاب خـردمندانه رشتـه تحصیلی، شغل و ازدواج

زوج درمانگر در روابـط زناشـویـی، خـیـانــت  و  طـلاق