دکتر سید مصطفی عبداللهی

دکتر سید مصطفی عبداللهی 

دکترای تخصصی روان شناسی سلامت

فوق دکترای پزشکی روان تنی و روان درمانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مدرس دانشگاه و رویکردهای موج سوم رفتاردرمانی

شماره پروانه اشتغال نظام روانشناسی و مشاوره کشور ۷۲۷۰

دکتر سید مصطفی عبداللهی

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید
بعدازظهر یکشنبه، دوشنبه و پنجشنبه

۳۶۲۶۰۴۳۷ | ۳۱۳۱۵۳۷۹ | ۳۱۳۱۵۳۸۲

——————————————————————–

روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید
صبح ها شنبه و دوشنبه و چهارشنبه

۳۲۶۸۷۶۳۲ | ۳۲۶۸۷۶۳۱ | ۳۲۶۸۷۶۳۰

حیطه فعالیت

روان درمانگر بیماری های روان تنی

روان درمانگر تخصصی اعتیاد

مربـی سبک زندگی خردمندانه

مشاور انتخـاب خـردمندانه رشتـه تحصیلی، شغل و ازدواج

زوج درمانگر در روابـط زناشـویـی، خـیـانــت  و  طـلاق