مدیتیشن

•روی صندلی بنشینید

•کف پاها روی زمین و ستون مهره ها راست بدون اینکه به صندلی تکیه بدهیم

•چشمانتان را ببنید

•چند نفس عمیق معنا دار می کشیم(هر دم را ۵ ثانیه نگه دارید)

•بر روی چشم سوم(مرکز اجنا/مرکز تلقین/مرکز چشم سوم/مرکز امواج آلفا و بتا) متمرکز می شویم

•با هر دم موجی از شادی، عشق، امید، سلامتی، آرامش، صلح، ایمان، شفا، برکت سرور و مهربانی را به داخل بدن وارد می کنیم و با تمام سلولهای بدن آنها را جذب می کنیم و در هر بازدم موجی از افکار آزار دهنده و احساسات ناخوشاید مثل نفرت، رنجش، نگرانی، حسرت، اضطراب و خشم را به بیرون می فرستیم.

•دعا: عشق و فرزانگی الهی هم اکنون در من حضور دارد و من را به سوی بهترین و والاترین موهبت های الهی هدایت می کند هم اکنون تمامی درها و پنجره های زندگی ام را به سوی بهترین نعمت های الهی که خداوند برایم آفریده است می گشایم. خدایا خودم را در این مکان و این زمان به دستهای امن تو می سپارم. آمین