تصمیم گیری و تردید

•زندگی سرشار از تصمیم گیری و انتخاب است •شاید بتوان لحظه به لحظه زندگی را انتخاب دانست •انتخاب هایی مانند رشته تحصیلی، شغل، ازدواج، طلاق، مهاجرت، خرید خانه و…. •همه ما در حال انتخابیم و آنچه اهمیت دارد این است که این انتخاب ها کجا انجام می شود؟ آیا این انتخاب ها در نقطه انتخاب اتفاق می افتد؟ •باید انتخاب ها چه کوچک و چه بزرگ، چه انتخاب های واقعی