ده راهبرد برای عبور از چالش های زندگی

۱- تصریح: اولویت بندی حیطه های زندگی و شفاف سازی ارزش ها ۲- تأیید: شناخت ذهن در لحظه و تأیید وظیفه آن ۳- تماشا: نگاه کردن به ذهن بدون قضاوت کردن و انتخاب فکر مؤثر/ نظاره گر بودن ذهن ۴- تمایل: یعنی گشودگی کامل به رنج ها و با قدرت در خدمت ارزش ها بودن/ تجربه کردن رنج پاک ۵- تعهد: حرکت کردن در مسیر ارزشها برای تحقق اهداف ارزشی/

رسالت ما در زندگی

•رسالت ما در زندگی چیست؟ •هدف از خلقت ما چه بوده است؟ •ما به عنوان انسان چه رسالتی در زندگی داریم؟ •از زمان تولد تا مرگ در زندگی مان چه کارهایی می خواهیم انجام دهیم؟ •چه چیزی از خودمان برای دیگران به جا می گذاریم؟ •برای چه کسانی؟ •به کجا می رویم؟ •با چه توشه ای؟ پوچی و بی معنایی •وقتی دچار پوچی می شویم که جواب سوالات بالا را

تلاش برای تغییر دیگران

•چه کسانی پیرامونتان زندگی می کنند که دوست دارید تغییر کنند؟ •چه رفتارها و منشی را دوست دارید در این افراد تغییر دهید؟ •تاکنون چه تلاش هایی برای تغییر آن ها انجام داده اید؟ •چقدر این تلاش ها مؤثر بوده است؟ •تلاش برای تغییر دیگران دست انداز بسیار شایعی است که سر راه همه ما قرار می گیرد •مخصوصاً تلاش برای تغییر کسانی که عزیز ما هستند، دوستشان داریم، در

ده نوع “خود”

•خود وابسته(عاطفی) •خود قربانی •خود ناقص/ شرمگین •خود بدبین •خود منزوی •خود بی عرضه •خود ناامید •خود خودشیفته •خود ایثارگر •خود سخت گیر و کمال گرا

تصمیم گیری و تردید

•زندگی سرشار از تصمیم گیری و انتخاب است •شاید بتوان لحظه به لحظه زندگی را انتخاب دانست •انتخاب هایی مانند رشته تحصیلی، شغل، ازدواج، طلاق، مهاجرت، خرید خانه و…. •همه ما در حال انتخابیم و آنچه اهمیت دارد این است که این انتخاب ها کجا انجام می شود؟ آیا این انتخاب ها در نقطه انتخاب اتفاق می افتد؟ •باید انتخاب ها چه کوچک و چه بزرگ، چه انتخاب های واقعی

معنایی متفاوت از عشق

•عشق یعنی فرد را با پیامدهای طبیعی رفتارش روبه رو کنیم •عشق می تواند این باشد که اجازه دهیم فرد با پیامدهای طبیعی رفتارش روبه رو شود •مثلا اگر فرزند شما در جمع کاری انجام می دهد که شایسته نیست، عشق شما به او می تواند این باشد که اجازه دهید بازخوردهای منفی از دیگران بگیرد. یا می تواند این باشد که خودتان بازخورد منفی را نشانش بدهید •اگر فرزند

اجزای مهارت های زندگی

 خودآگاهی•          آگاهی از نقاط قوت•          آگاهی از نقاط ضعف•          تصویر خود واقع بینانه•          آگاهی از حقوق و مسئولیت ها•          توضیح ارزشها•          انگیزش برای شناخت  مهارتهای ارتباطی•          ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر•          ابراز وجود•          مذاکره•          امتناع•          غلبه بر خجالت•          گوش دادن  همدلی•          علاقه داشتن به دیگران•          تحمل افراد مختلف•          رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر•          دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)•          احترام قائل شدن برای دیگران  مهارتهای بین فردی•          همکاری و